Türkiye Finali

Türkiye BEST Mühendislik Yarışması;
İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin katılabildiği Board of European Students of Technology (BEST) bünyesinde faaliyet gösteren yerel grupların organize ettiği, yerel yarışmaların galiplerinin yarıştığı mühendislik yarışmasıdır.

Bu yıl 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ‘nde düzenlenecek olan Ulusal Mühendislik Yarışması, Türkiye’de gerçekleştirilen dördüncü ulusal yarışmadır. Bu yarışmada

İstanbul Teknik Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Boğaziçi Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde,

düzenlenecek yerel yarışmaların galibi olan ekipler katılımcı olarak yer alacaktır. Türkiye genelinde başarılı olan toplamda otuz iki başarılı mühendis adayı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan yarışmada yer alacaktır.

düzenlenecek yerel yarışmaların galibi olan ekipler katılımcı olarak yer alacaktır. Türkiye genelinde başarılı olan toplamda otuz iki başarılı mühendis adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan yarışmada yer alacaktır.

BEST bünyesinde düzenlenen yarışmalar iki kısımdan oluşuyor:

Case Study (Vaka Analizi)
Team Design (Takım Tasarımı)

Bu alanlarda, öğrenciler dörder kişilik ekipler oluşturarak yarışmaktadırlar.

BEST içerisindeki yarışmalar üç aşamada devam ettirilmektedir. Bunlardan ilki, yerel mühendislik yarışması yani LBEC (Local Best Engineering Competition)’tir. Bu aşamada BEST üyesi olan üniversitelerde geniş katılımlı yarışmalar düzenlenmekte ve bu aşamada birinci olan gruplar Ulusal Mühendislik Yarışması’na (National Best Engineering Competition – NBEC) katılma hakkı elde etmektedirler. İkinci aşamada, ülkedeki tüm yerel grupların birinci olan grupları yarışarak, birinci grup olabilmek için yarışmakta ve galip gelen ekip, Avrupa Mühendislik Yarışması’na (European BEST Engineering Competition – EBEC) kabul edilmektedir.

Yarışmaların koordinasyonu ve sürecin planlanması, dört üniversite öğrencilerinden oluşturulan bir çekirdek grup tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekirdek grup Koordinatör, Sekreter, Marketing Sorumlusu, FR sorumlusu, Medya Sorumlusu, Konu sorumlusu, Yerel yarışmalar sorumlusu, HR Sorumlusu ve IT sorumlusundan oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: www.ebecturkey.com