Sıkça Sorulan Sorular

 

Hazırlık öğrencisiyim, katılan bir takımda yer alabilir miyim?

-Hazırlık öğrencileri ne yazık ki yarışmaya katılamamaktadır.

Yarışmada kaç takım yarışacak?

– Yarışmanın her bir kategorisinde (Vaka Analizi – Takım Tasarımı) 8’er farklı grup yarışacaktır.

Takımlar kaç kişden oluşuyor?

-Takımlar 4’er kişiden oluşuyor.

Yarışmaya katılan grubun tüm üyeleri İTÜ öğrencisi olmak zorunda mı?

-Evet, bu bir zorunluluk. Alternatif olarak; bu yarışmanın birer benzeri Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi’nde de gerçekleşecektir.

Yarışmaya katılmak için hangi bölümden olduğumun önemi var mı?

-Hayır. Yarışmaya katılım için bir bölüm sınırlaması bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans öğrencisiyim; yarışmaya katılabilir miyim?

-Evet. Yüksek lisans öğrencileri yarışmaya katılımda bulunabilirler.

Kazanan takımlara ödül veriliyor mu?

-Ödüllerimiz yakın zaman içerisinde internet sitesi ve diğer iletişim organlarımızda duyurulacaktır.

İTÜ’den daha yeni mezun oldum katılabilir miyim?

-Ne yazık ki, hayır. Yarışmaya katılabilmek için İTÜ öğrencisi olmanız gerekmektedir.

Yarışma esnasında, herhangi bir sebeple, grup üyelerinden birinde değişiklik yapılabilir mi?

-Hayır. Yarışma başladıktan sonra yarışmacı değişikliği kesinlikle yasaktır.

Yarışmanın dili ne olacak?

-Yarışma günü, her şey İngilizce olacaktır. Bunun sebebi, İTÜ Mühendislik Yarışması galiplerinin, bir sonraki Ülke ve Avrupa çapındaki İngilizce yarışmalarda zorluk çekmemesi, hazırlanması içindir.

Yarışmaya kendi projemizle mi katılıcağız?

-Yarışma proje bazlı değil, gerçek zamanlı bir yarışmadır. Yani yarışma gününden önce herhangi bir konu veya proje verilmeyecektir.

Yarışma kaç aşamadan oluşuyor?

-Yarışmanın her kategorisinde bir konu verilecek ve tüm yarışma sırasında sadece bu konu üzerine çalışılacaktır.

Yarışmanın konusunu ne zaman öğreneceğiz?

-İTÜ Mühendislik Yarışması, proje temelli değil, gerçek zamanlı bir yarışmadır. Yani yarışma konusu yarışma yerinde öğrenilecek; görev, orada verilen malzemeler ile verilen sürede tamamlanacaktır.

“Team Design – Takım Tasarımı” ve “Case Study – Vaka Analizi” nedir? Ne yapar?

-“Team Design – Takım Tasarımı”: Bu kategoride amaç, verilen konu doğrultusunda, organizatörler tarafından sağlanan malzemeler kullanılarak, somut işlevsel bir prototip tasarım yaratmaktır. Her yarışmacı takıma belli miktarda temel alet verilir. Ayrıca takımların belli krediler karşılığında daha fazla malzeme “satın alabileceği” bir alışveriş bölümü vardır. Ortaya çıkarılan tasarım; işlevsellik, yaratıcılık ve maliyet açılarından değerlendirilir.

“-Case Study – Vaka Analizi”: İsminden de belli olduğu gibi, sunulan bir mühendislik problemi/vaka üzerinde analiz yapılarak, optimum çözüme/çözümlere ulaşılması amaçlanır. Vakaya üretilen çözüm kadar, çözümün sunum şekli ve teknikleri de değerlendirmede önemli yer tutar.

Konular nasıl belirleniyor?

-Konular, sponsor şirketlerimiz ve BEST International Topic Group tarafından yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Yarışmanın değerlendirmesi nasıl ve kim tarafından yapılıyor?

-Değerlendirme, sponsor şirket temsilcileri ve İTÜ öğretim görevlilerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacaktır. Değerlendirmeye hem yapılan çalışma, hem de yarışma sonunda yapılacak sunum doğrudan etki ediyor.

Elektronik cihazları kullanmak serbest olacak mı? (Ör: telefon, laptop, hesap makinası)

-Yarışma sırasında kullanımı nizami olan araçlar dağıtılacak kural kitapçıklarında belirtilecektir. Tarafınızdan getirilmesi gereken bir cihaz olması durumunda, yarışma gününden önce yarışmacılar haberdar edilecektir. Aksi belirtilmedikçe internet erişimi yasaktır.

Hangi şartlarda yarışmadan diskalifiye oluruz?

-Yarışma harici kalmanıza sebep olacak hareketler, yarışma öncesi internet aracılığıyla ve yarışma günü kural kitapçıklarında belirtilecektir. Olağandışı durumlarda, organizatörler katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

Yarışma kaç saat sürecek?

-Yarışma 10:00 – 17:00 saatleri arasında, 1 saati ara olmak üzere, 6 saat sürecektir. Ancak konu ve kuralların sunumu ile jüri değerlendirmesi de göz önüne alındığında, yarışmacıların tüm günlük programlarını ayarlamaları önerilir.

Sonuçlar ne zaman açıklanır?

-Yarışmada gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi hemen yarışma bitişinde gerçekleştirilir. Ardından gerçekleşecek ödül töreninde sonuçlar duyurulacaktır.

Yarışma nerede gerçekleşecek?

– Yarışma, İTÜ YDY Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecektir.

Yarışma nasıl bir ortamda gerçekleşecek? Dikkatimizi dağıtan etkenler olabilir mi? Yoksa tamamen izole bir ortamda mı gerçekleşecek?

-Yarışma sırasında fuaye alanına organizatörler harici kesinlikle izleyici alınmayacaktır. Takım tasarımı yarışmacılarının bulunacağı bölümde, takımlar birbirinin çalışmalarını göremeyecek olsalar bile, verilen malzemelerinde kullanılmasında oluşacak ses fuaye alanına yayılabilir. Bu ses dikkat ve sağlık sınırları içerisindedir.

Kariyer Günü nerede gerçekleşecek?

-Kariyer Günü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Yarışma saatlerine denk gelen yoklamalı derslerimizde izinli/görevli olarak sayılabilecek miyiz?

-İTÜ Mühendislik Yarışması, Kültür ve Sanat Birliği aracılığıyla rektörlükten izini alınmış, resmi bir etkinliktir. Yarışmaya katılacak yarışmacı ve organizatör tüm öğrenciler için akademik izin sağlanacaktır.

Tüm yarışmacılara katıldıklarına dair belge/sertifika vs. verilecek mi?

-Takım Tasarımı ve Vaka Analizi kategorilerinden birine katılımda bulunan tüm yarışmacılara “CIF – Competition Information Form” adı verilen ve BEST kaynaklı yarışmalarda kullanılan bir katılım belgesi verilecektir. Bu belge yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgileri, yarışma konusu ve katılımcının durumunu içeren ayrıntılı bir belgedir. İşbu belgenin bir örneğini internet sitemizde bulabilirsiniz. Bunun yanında 5 Mart günü gerçekleşecek Kariyer Günü’müze aktif katılımda bulunan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilmesi planlanmaktadır.

Bu yarışmayı kazanırsak, devamında neler olacak?

-Yarışma her iki kategorisindeki kazanan gruplar, bu sene 12-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşecek ulusal yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır. Bu yarışmanın galip grupları ise bu sene 8 gün boyunca, toplam 26 takımın katılımıyla Brno’da gerçekleşecek European BEST Engineering Competition (EBEC) final etkinliğinde Avrupa’nın en iyi mühendislik öğrencileri olmak üzere yarışmaya hak kazanacaklardır. 

Bu yarışmayı kazandığımızı farz edelim. Sonraki aşamalarda grup üyelerinden biri katılım gösteremezse yedek yarismaci alabilir miyiz?

-Yarışmacı gruplara, Ulusal ve Uluslararası aşamalara geçişte, en fazla 1 üye değişikliği hakkı tanınmaktadır.